Circulair Zuid

Circulair Zuid

Nieuw Zuid ontpopt zich tot de wijk van de toekomst en neemt samen met Plein Publiek en Circuit straks het voortouw op het vlak van circulaire economie. De Antwerpse wijk wordt vanaf september immers nauw betrokken bij Circulair Zuid: een door het Urban Innovative Action fonds gesubsidieerd EU-project dat duurzaam gebruik van energie, water, afval en materialen wil stimuleren en de co-creatie van een circulaire dynamiek in de wijk tot stand wil brengen. De Stad Antwerpen leidt het innovatieve project en heeft immers “de ambitie om de meest innovatieve stad te zijn, ook op vlak van circulariteit. Er gebeurt nu al heel wat op vlak van circulaire economie. Naast de projecten die iedereen vanzelfsprekend kent, zoals het velo-systeem, het auto-delen en het gebruik van warmtenetten om onze stad duurzaam te verwarmen, wordt er binnen de stad ook gewerkt aan een moderne invulling van het concept ‘circulaire economie’ via Plein Publiek en alle betrokken partners.
Voor meer informatie, klikt u hier.

Partners & Bewoners