Over ons

Gelegen aan de Schelde en op fietsafstand van Antwerpen, is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België. Het is een toonaangevend publiek-privaat project dat de toekomst zelf in handen neemt.

Vandaag zijn deze gesaneerde terreinen (ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie) klaar voor een nieuw hoofdstuk. Het klimaatneutrale bedrijventerrein is bestemd voor ondernemingen met een heldere ambitie: lineair groeien dankzij circulair werken.
Samen met gelijkgezinde ondernemers zetten ze op micro- en macroniveau circulaire stromen op. De bedrijven die zich hier vestigen engageren zich voor een eco-effectieve industrie waarbij ze hetzelfde kwalitatieve eindproduct produceren en daarbij hun grondstoffenverbruik reduceren.

CONTACT

Plein Publiek Blue Gate Antwerp Zonnestroomstraat 2A 2020 Antwerpen info@pleinpubliek.be